Många företag har svårt att hinna med att arbeta med affärsutveckling och oftast finns det behov av en marknads- eller försäljningschef, men behovet är inte så stort att det täcker en heltidstjänst. Resultatet blir att de strategiska frågorna och de operativa aktiviteterna halkar efter och även affärsutvecklingen blir lidande. Vitendo är lösningen.

Genom Vitendo kan ni hyra in Mikael Eriksson en eller flera dagar i veckan på kortare eller längre tid.

Mikael Eriksson, ägare till Vitendo Affärsutveckling, har lång erfarenhet av affärsutveckling från olika företag, ofta ledande inom respektive bransch. Han har bland annat varit produktchef för Canon, försäljnings- och marknadschef för Ramirent och Bruks, produktchef på Sandvik och Akzo Nobel, affärsrådgivare för Almi Företagspartner och PwC.

Fördelen för er som företagsledare är att ni slipper fast lönekostnad och kostnader för dator, telefon med mera. När ni inte längre behöver någon marknads- och säljchef säger ni upp avtalet samma dag.