Vitendo Affärsutveckling drivs av Mikael Eriksson som13-B1-Mats-version har lång
erfarenhet av affärsutveckling, paketering av produkter och tjänster,
marknadsföring och försäljning från olika företag, ofta ledande inom
respektive bransch. Han har bland annat varit produktchef för Canon,
försäljnings- och marknadschef för Ramirent och Bruks, produktchef
på Sandvik och Akzo Nobel, affärsrådgivare för Almi Företagspartner
och PwC.

Mikael har specialkompetens inom Paketering dvs att bestämma
sortiment eller erbjudande samt att beskriva respektive produkt,
tjänst, metod eller maskin utifrån kundnytta. En inventering av
kompetens och kunskap tillsammans med produkter och maskiner.

”Först när man har kontroll över sina produkter och tjänster,
har man 
rätt förutsättningar, för att få full utdelning av
försäljningsarbetet. 
Ett exempel är att omvandla mervärden
till tjänster och ta betalt 
för dessa.”

Se kundreferenser inom Paketering

”Under ett antal år har jag sagt på föreläsningar att det nästan är
tjänstefel, om man har ett företag, att inte finnas på YouTube med
bra paketerade texter och filmer. Efter inslaget på Aktuellt
(september 2013), känns det bra att myntat uttrycket!”

Mikael Eriksson på LinkedIn