Affärsutvecklingsinsats med paketering, nu klart med JTB Stålslipning

Under två månader arbetade vi intensivt enligt modellen 23 steg. Vi skapadejtb-stalslipning-ab
samsyn marknad och försäljning samt diskuterade mål och strategi via PM-
matrisen. Ett kundregister togs fram med befintliga som potentiella kunder.
Största tiden lade vi på paketeringen (delar av resultatet vad avser
paketering ses nedan). Vi hade även ett strategimöte med personalen som
var uppskattat. Vi tog fram bilder, filmer, produktblad och presentationer
som till vissa delar lades in på sociala medier samt kommer att läggas in på
hemsidan. Slutligen arbetade vi fram en säljpärm med besöksmanus,
telefonbokningsmanus mm för att användas på kommande kundbesök.

Paketering sortiment JTB Stålslipning:

Produkter
Motstål
Kedjestyrning
Slipade ämnen
Reserv- och slitdelar
Fixturer
Knivar och hålskivor
Flisledare

Maskiner
Planslipmaskin
Bäddfräsmaskin
Arborrverk
Horisontal palettmaskin
Vertikala fleroperationsmaskiner
Lasermärkningsmaskin

Tjänster
Rådgivning och projektering
Konstruktion
Maskinsimulering
Prototyp framtagning
Provkörning
Verktygsoptimering
Mätprotokoll
Inköp
Lagerhållning
CE märkning
Optimering av reserv- och slitdelar
Transporter

JTB Stålslipning på  JTB-YouTube

JTB Stålslipniong på  JTB-LinkedIn