Våra tjänster

Vår metod för en tidseffektiv och framgångsrik marknadsföring går ut på att bygga en stabil grund för företaget att stå på, där vi genom att göra jobbet rätt från början i slutändan kan maximera utfallet. Kanske är er verksamhet ny eller så är det dags att ta ett omtag i ett företag som redan bedrivits länge – det är aldrig för sent att börja. Erbjudanden, budskap och styrkor beskrivs, visualiseras och paketeras på ett sätt som skapar en röd tråd och en tydlighet i allt marknadsföringsarbete och därmed i affärsutvecklingen av hela företaget.

Vi på Vitendo har kunskapen, erfarenheten och kompetensen för att hjälpa er med hela eller delar av processen utifrån vad ni behöver för att bli framgångsrika i just ert marknadsföringsarbete.

Vår process

Workshops – Hitta era styrkor

Vi på Vitendo har under många år hjälpt företag att hitta det som utmärker just deras företag, produkter och tjänster. Många gånger erbjuder man mycket mer som skapar värde för kunderna än vad man faktiskt själv är medveten om – det är lätt att bli hemmablind. Genom att anordna workshops med olika kompetenser inom företaget vrider och vänder vi på företagets olika delar för att säkerställa att vi hittar alla de erbjudanden och styrkor som utmärker just er.

Paketering och beskrivning av erbjudanden

När vi identifierat de olika styrkor och erbjudanden ni vill förmedla till kunderna, gäller det att beskriva och paketera dessa i intelligenta texter och bild. Först när vi på ett klart och tydligt sätt kan uttrycka vad det är vi faktiskt erbjuder och vilken nytta det gör för kunden kan vi förmedla vårt budskap på ett attraktivt sätt och skapa en tydlighet i vår kommunikation. I detta steg är kunskapen och kompetensen hos de anställda i er organisation avgörande för ett bra resultat, något som dessutom skapar delaktighet och engagemang hos medarbetarna. Vi hjälper er att sätta ord på era styrkor.

Se till att er målgrupp hittar er

Idag söker i princip alla information om varor och tjänster via sökmotorer på nätet. Att se till att kunderna hittar till just er i stället för era konkurrenter när de letar efter era produkter eller tjänster, kräver ett aktivt arbete för att lyckas. Vi vet hur ni kan arbeta för att öka er synlighet i sökmotorerna utifrån just de styrkor, erbjudanden och nyckelord som arbetats fram under processens gång.  Vi har också kompetensen för att skapa en professionell sida med en tydlig struktur där era budskap är i fokus.

Nå ut med ert budskap

När väl grunden är lagd och vi skapat en tydlig bild över vad det är ni erbjuder är marknadsföringsmöjligheterna och kanalerna för att nå ut till kunderna i det närmaste oändliga. Sociala medier, filmer, hemsidor, broschyrer och mängder av olika trycksaker eller digitala publikationer – vägarna för att nå ut är många. När grundarbetet som gjorts under processens gång väl är på plats blir arbetet med att skapa relevant och attraktivt innehåll till olika kanaler och marknadsföringsaktiviteter enkelt, effektivt och framgångsrikt. Har ni inte resurserna till att driva arbetet själva, finns kompetenser för alla delar inom vårt nätverk.

Kontakta oss för att starta er resa mot en mer framgångsrik marknadsföring.