Referenser

Referenser

Eco Log

Genom ett antal workshops har Eco Logs erbjudanden och styrkor identifierats som prioriterade områden med hjälp av kompetensen hos olika avdelningar på företaget. De prioriterade områdena har beskrivits i text och visualiserats och skapat grunden för företagets aktiviteter och marknadsföringsmaterial i form av filmer, trycksaker, digitala publikationer m.m.

I uppdraget ingår det löpande arbetet med att driva företagets marknadsföringsarbete i form av säljstöd, sociala medier, filmproduktion, framtagande av trycksaker, annonser m.m.

För Eco Log har även ett företagsanpassat säljmanus tagits fram, baserat på de fördelar Eco Logs produkter och tjänster har för kunden. Även detta är ett resultat av arbetet med att identifiera, paketera och beskriva de prioriterade områdena. Tack vare att säljmanuset är anpassat efter företaget är det enkelt för nya säljare att sätta sig in i och använda i försäljningen från dag ett, då de direkt vet vilka områden de ska fokusera på.
På Eco Logs sida finns flera exempel på underlag som skapats utifrån de prioriterade områdena:

Eco Log Hemsida »
Eco Log Kundreferenser »
Eco Log Kundnytta »
Eco Log Academy »
Eco Log Filmer »
En Skogsentreprenörs Lönsamhet »
Develop, Eco Log PDF »

SP

Hos SP Maskiner har workshops genomförts med olika nyckelpersoner inom företaget där olika fördelar, erbjudanden och styrkor har identifierats och paketerats i prioriterade områden. Därefter har dessa beskrivits genom intelligenta texter som sedan ligger som grund för framtagande av exempelvis annonser, aktiviteter i sociala medier, innehåll på hemsida och i trycksaker såsom broschyrer etc.
Exempel på innehåll som skapats utifrån de prioriterade områdena:

SP Hemsida »
SP Kundreferenser »
SP Kundfördelar »

LRF Konsult

På kontoren i Södra Hälsingland genomfördes ett antal interna workshops där vi paketerade och kartlade LRF Konsults olika erbjudanden. Syftet var att visualisera LRF Konsults olika erbjudanden och skapa tillhörande SEO skrivna beskrivande texter per erbjudande via produktblad.

En broschyr togs fram och resulterade både i ett ökat utbud och att kunderna fick en mycket tydligare bild av vad LRF konsult kan erbjuda.

LRFK Erbjudanden, Gävleborg PDF »

BRUKS

Arbetet bestod av att strukturera eftermarknad och visualisera dess erbjudanden, samt prissätta dessa. Vi byggde upp aktiv försäljning genom att utbilda och coacha nya säljare för eftermarknads produkter och tjänster.

Produktion av ny hemsida och lansering av loggan BRUKS Original.

Paketering och Affärsutveckling – Bruks, service PDF »

Ramirent

Kartläggning och visualisering av Ramirents tjänster. Workshopen genererade ca 100 olika tjänster varav 20 stycken beskrevs i text och sammansattes som produktblad.

» Ramirent, 100 tjänster, PDF

Katrineholm Energi

Genom ett antal workshops definierade vi Katrineholm Energis tjänsteutbud som slutligen mynnade ut i konceptet Service Dygnet Runt där KEAB och ett antal företag samverkade lokalt på orten.

Katrineholm Energi – Service, Dygnet-Runt PDF »
Radiojingel 1, keab-1 MP3 »
Radiojingel 2, keab-2 MP3 »
Radiojingel 3, keab-3 MP3 »
Annons 1SDR PDF »

 

 

Exempel på mindre referensföretag

AktivX, Bergman Plast, Björs Svets, Cargo Beacon, Detectus, D-Rail, Dragman, Enava, Flygstaden, Greencon, Gävleborgs Trafikcenter, Hali Transport, Hiotech, Janjoo, Termoträ, Jonaq, JPS Teknik, Mellansvenska Handelskammaren, Trainparts, Svenska Aerogel, Ståhls Plåt, Blomquist Rör, E. Råbom Produkt, FTG Forest, JTB Stålslipning, LW Balsta.