Om Vitendo

Vi på Vitendo har i mer än 20 år utfört affärsutveckling av företags verksamheter och lägga grunden för ett effektivt marknadsföringsarbete för nå ut till sina kunder. Vår process har visat sig framgångsrik inom en mängd olika verksamhetsområden där kärnan är att bygga från grunden genom att identifiera, visualisera och paketera företagets erbjudanden och styrkor.

Till Vitendos nätverk hör kompetenser inom allt ifrån affärsutveckling, textproduktion och webb till sociala medier, bild- och filmproduktion. Med andra ord kan vi erbjuda er hjälp med allt som rör er marknadsföring, där det är ert företag och dess unika erbjudanden som står i fokus.