Använd YouTube kostnadsfritt i er affärsutveckling av företaget!

Under ett antal år har jag sagt på föreläsningar inom affärsutveckling och vid möten
med företag att det nästan är tjänstefel, om man har ett företag, att inte finnas på
YouTube med bra paketerade texter och filmer.

Några exempel följer:

Enklare film med över 25.000 visningar

Stillbildsfilm med över 50.000 visningar

Ett mindre företags sortiment på YouTube!