Gratis mervärde versus Kostnadsfri tjänst

Mervärde som man t.ex. adderar till sitt produktutbud upplevs inte som att det innehåller ett stort
värde för kunden.  Om man däremot visualiserar mervärdet genom att beskriva och dokumentera
detta utifrån kundnytta samt döpa det till tjänst, finns möjlighet att i framtiden ta betalt för tjänsten!

Gratis betraktas ofta som något utan värde. Man bör därför döda begreppet gratis och ersätta
det med kostnadsfri eftersom inget är gratis. Att försöka ta betalt för något som varit gratis är ganska
omöjligt, däremot att börja ta betalt för en kostnadsfri tjänst är en helt annan sak!