Lyckat uppdrag, har gett kunden nya ordrar!

Uppdraget Bergmanplast, som bestod av paketering av texter, presentationer, sociala medier
och uppdatering med nya texter på befintlig hemsida, har nu genererat ett antal nya ordrar
för Bergmanplast. Ordrarna har kommit via förfrågningar från kunder som sett vad
Bergmanplast erbjuder,  då de sökt via Google och vidare till sociala medier ex. youtube
filmer och hemsidan.

Beskrivningen av uppdraget från november, hade vid den tidpunkten genererat ett antal
förfrågning, som nu alltså har gett ett antal nya ordrar.

Se filmen från november – http://www.youtube.com/watch?v=3EwcmBAgZNs