Praktisk Affärsutveckling

Praktisk affärsutveckling

1. Skapa SEO skrivna bastexter och addera företagsloggan vilket ger produktblad

2. Skapa success stories – referenser

3. Utför personligt besök

4. Lägg in de SEO skrivna bastexterna samt success stories på er hemsida

5. Skapa och lägg in YouTube filmer (använd delar av bastexterna för beskrivningen)

6. Ev. skapa en eller flera mikrosajter

7. Informera om ovan via Facebook, LinkedIn, bloggar osv