Känner ni igen er?

Stora företag har ofta förstått vikten av paketering och de har också helt andra resurser till att arbeta med affärsutveckling. Där finns ofta både marknadschefer, försäljningschefer och produktchefer som har tid att arbeta kontinuerligt med att se över produkter och tjänster.

Vi riktar oss därför till mindre och mellanstora företag som behöver extern hjälp med paketering där vi går igenom sortiment och utbud av produkter, varor och tjänster samtidigt som vi tar fram underlag för säljmaterial mm.

Känner ni igen er i påståendena nedan har ni troligen behov av att se över paketeringen och då är ni varmt välkomna att höra av er till oss.

 

Arbetar du på ett mindre företag med begränsad lönsamhet?
Då ligger ofta fokus på att försöka öka försäljningen men utan att ha gjort en riktig paketering arbetar du i blindo. Kunderna får svårt att förstå ert erbjudande och ni får svårt att sätta rätt pris. Säljinsatserna riskerar att bli verkningslösa och lönsamheten uteblir.

 

Driver du ett företag där du själv agerar både marknadschef och försäljningschef?
Det är lätt att ta på sig för många roller och ofta är det de strategiska delarna som blir lidande då tiden inte räcker till. Det är också svårt att ensam vara fullt insatt i alla områden till skillnad mot de som dagligen arbetar med samma sak. Låter du en specialist hjälpa dig med paketeringen vet du att resultatet blir optimalt och det är också något som ditt företag kommer att ha nytta av under många år.

 

Saknar företaget marknadsföringsmaterial för era produkter och tjänster?
För att kunder ska förstå vad de köper måste de få rätt information. Bra säljmaterial är en förutsättning.
Paketering innebär inte bara en inventering av sortiment, tjänster och produkter. Vi skapar också beskrivningar av alla delar som även kan användas som produktblad, broschyrer, material till webbplatsen mm.

 

Säljer företaget mycket men tjänar inga pengar?
Många företag anstränger sig maximalt för att få sina kunder nöjda och nöjda kunder är ofta den bästa marknadsföringen. Erbjuder du kunderna gratis mervärden (trots att de kanske inte ens frågat efter det) är risken stor att det påverkar din lönsamhet negativt. När vi hjälper dig med paketeringen ser vi över hela verksamheten och ofta kan mervärden omvandlas till tjänster som det går att ta betalt för.
Det kan i bland räcka för att vända ett företag från minus till plus.

 

Har du svårt att synas bland konkurrenterna?
Att inventera marknaden och konkurrenternas erbjudanden är en viktig del inom paketeringen.
Analyserar man konkurrenterna och de egna erbjudandena går det att dra slutsatser om vilka produkter och tjänster som man bör satsa på, kanske lägga ner eller som kräver att de vidareutvecklas.

 

Du vill maximera vinsterna?
Företaget går bra och genererar vinst, men du undrar hur du kan optimera verksamheten ytterligare?
Paketering hjälper dig öka lönsamheten genom att vässa utbudet och det fungerar oavsett om verksamheten går bra eller dåligt.

 

Har du inte full kontroll över dina produkter och tjänster är paketering alltid en lönsam investering.

Här kan ni läsa med och affärsutveckling och om  våra referenser inom paketering