Praktisk Affärsutveckling

Praktisk affärsutveckling handlar om att skapa konkreta resultat som får ert företag att växa och lönsamheten att öka.

Vitendo Affärsutveckling hjälper er hela vägen med strategi, paketering av produkter och tjänster, sälj- och marknadsföringskanaler och kundvård. Ni kan även välja en enstaka insats om det passar er bättre.

Arbetet börjar med en handfast genomgång av var ni befinner er idag och hur era behov ser ut. Därefter går vi raskt på jordnära insatser. Inget hum. Inget flum. Inga långa processer som tickar pengar. Vi kallar det för Vitendometoden.

Genom Vitendo kan ni även hyra in marknads- och säljchef för en eller flera dagar i veckan. En bra lösning för företag som har behov som inte täcker en heltidsanställd.

Vitendo Affärsutveckling drivs av Mikael Eriksson som har lång erfarenhet av affärsutveckling från olika Företag. Han har bland annat varit produktchef för Canon, försäljnings- och marknadschef för Ramirent och Bruks, produktchef på Sandvik och Akzo Nobel, affärsrådgivare för Almi Företagspartner och PwC.

 

Kunskapsträdet - Vitendo Affärsutveckling

Kunskapsträdet är en enkel modell som visar vikten av att börja arbetet med praktisk affärsutveckling från grunden. Desto mer energi som du lägger ner på den strategiska genomlysningen, desto starkare rötter och desto fler och större kunder (äpplen) får du.

Läs mer om Praktisk affärsutveckling och kunskapsträdet »