Vitendometoden

En metod inom praktisk affärsutveckling

För er som har ett företag som vill och kan växa!

Följande steg ingår i Vitendometoden och de bygger på Mikael Erikssons erfarenheter inom praktisk affärsutveckling. Metoden innebär att vi börjar från grunden genom att identifiera marknad och produkter för att sedan övergå till mer handfasta åtgärder som kommer att hjälpa ert företag till ökad försäljning.

Vitendometoden:

 1. Skapa samsyn marknad & försäljning.
  Gå igenom flödet i Vitendometoden, så vi är överens om vad som skall göras. Syftet är att få företaget att växa med god lönsamhet.
  ..
 2. Sätta mål (Diskutera igenom dagens mål samt ev. sätta nya mål. Se över dagens strategi mm.)
  ..
  För varje punkt nedan bestämmer vi åtgärd, ansvarig och klart datum!
  ..
 3. Strategisk genomlysning – Via produkt- & marknadsmatrisen (PM-matrisen) sorterar vi upp produkter och tjänster samt definierar marknader – kundgrupper enligt omsättning och lönsamhet. Helt enkelt bestämma sortimentet och välja ut vilka man vill sälja till.
  ..
 4. S.W.O.T analys görs på PM-matrisen där vi försöker finna styrkor, svagheter, möjligheter och hot utifrån produkt och marknad. Vi går även igenom på vilka sätt företaget kan växa dvs vi tillämpar Ansoffs tillväxtstrategi.
  ..
 5. Kundregister – Vi skapar ett kundregister som innehåller både befintliga och potentiella kunder.
  ..
 6. Vi väljer ut kontaktpersoner från kundregistret och noterar deras kontaktuppgifter (namn, telenummer osv.)
  ..
 7. Paketering – Vi beskriver företaget, dess produkter och tjänster utifrån kundnytta, med syfte att skapa bastexter/produktblad. I normalfallet startar vi med en work shop och använder innehållet från PM-matrisen. När vi skapat texter för företaget samt per produkt och tjänst, SEO-skriver vi dessa (dvs anpassar texterna för sökmotoroptimering), för att få tex Google att tycka om era texter.
  ..
  Läs mer om Paketering »
  ..
  Här kan ni läsa mer om  våra referenser inom paketering och vad vi gjort för de olika kunderna.
  ..
 8. Strategimöte med personalen. Vi stämmer av med personalen att det vi tagit fram är rätt väg att gå samt skapar förankring mm.
  ..
 9. Success stories. Vi skapar referenshistorier om nöjda kunder vi redan har levererat till och SEO-skriva dessa.
  ..
 10. Prissättning. Vi ser över prissättningen för företagets produkter & tjänster och tittar även på avtalsmallar och offertmallar.
  ..
 11. Framtagning av filmer och bilder. Vi filmar och tar bilder på företagets tillverkning, samt dokumenterar kundnyttan med företagets produkter och tjänster.
  ..
 12. Presentationer. Vi skapar presentationer av filmerna och bilderna tillsammans med den paketerade och SEO-skrivna texten.
  ..
 13. Produktblad. Vi prioriterar vilket säljmaterial som ska tas fram vad avser produktblad med design, broschyr, offertmapp mm. och slutligen producerar vi det enligt prioriteringen.
  ..
 14. Översättning av ovan material. Vi översätter de paketerade texterna till de språk som respektive marknad kräver.
  ..
 15. Personlig försäljning
  – Vi skapar ett bokningsmanus, så vi vet vad man ska säga under första samtalet med kund.
  – Vi tar fram en mall av frågor som man kan välja från under kundbesöket.
  – En säljpärm innehållande säljredskap arbetas fram.
  ..
 16. Prioritering. Vi plockar ut de viktigaste företagen att besöka enligt kundregistret och bokar kundbesök med dem. Viktigt att göra sambesök och coacha nya säljare.
  ..
 17. Sociala medier. Vi ser över och prioriterar vilka sociala medier som ni bör finnas på och skapar sedan konton på dessa.
  ..
 18. Skapa innehåll på sociala medier. Vi lägger in paketerade texter, filmer och bilder på de olika kontona man skapat på sociala medier.
  ..
 19. Uppdatering av hemsida. Vi lägger in paketerade texter och justerar dagens hemsida (finns ingen hemsida, skapa man en) Viktigt att texterna läggs in på rätt sätt för att uppnå bra placering på sökmotorerna.
  ..
 20. Vi skapar microsajter dvs mini hemsidor och lägger in paketerade texter med bilder och ev filmer och presentationer
  ..
 21. Val av övriga kanaler. Skapa en plan hur man ska använda övriga kanaler som ex. åf, agenter, redaktionell press (pressrelease), mässor, annonser, DR, radio, webbshop, adwords, hitta, appar osv.
  ..
 22. Vi skapar rutiner för hur man ska hantera webbsida och sociala medier.
  ..
 23. Slutligen tar vi fram en aktivitetslista vad avser uppföljning och internutbildning av personalen. Vi utbildar även åf, agenter, kunder mfl och skapar en framtidsplan som innehåller åtgärd, ansvarig och klart datum.

 

The Vitendo Method in English:
» Vitendo – Business Development, Marketing and Sales