Paketering

Paketering inom affärsutveckling handlar i grunden om att göra en attraktiv paketering av era produkter och tjänster. Det innebär att vi ser över vilka produkter och tjänster som ni erbjuder idag, eller kan tänkas addera, och att vi sätter ihop dem på ett konkurrenskraftigt och differentierande sätt. Många företag skänker bort tjänster utan att vare sig synliggöra dem mot kunderna eller ta betalt för dem. Här finns alltså en dold möjlighet till bättre affärer och ökad lönsamhet.

Paketeringen är en av de viktigaste delarna inom Vitendometoden (och inom all affärsutveckling) och det är därför också något som vi har specialiserat oss på.  Här kan du läsa mer om paketering »

Här kan ni läsa mer om  våra referenser inom paketering och vad vi gjort för de olika kunderna.