Mer om Praktisk Affärsutveckling

Kunskapsträdet

Kunskapsträdet
Kunskapsträdet

Praktisk affärsutveckling
Som alltid är det viktigt att göra ett ordentligt grundarbete. Genom att utföra arbetsmomenten enligt kunskapsträdet, nerifrån och upp, och börja med strategisk genomlysning, kommer ni att utveckla ert  företag på ett optimalt sätt. Desto mer arbete ni lägger ned på strategin, paketering osv desto kraftigare stam, starkare grenar och större äpplen.

1. Strategisk genomlysning
Börja alltid med strategin i ert företag, vilket kan vara varumärket, PM-matrisen (till vilka ska ni sälja mm), prissättning mm.

2. Paketering
Gör en attraktiv paketering av ert erbjudande. En inventering av kompetens och kunskap tillsammans med produkter och maskiner. Helt enkelt att beskriva respektive produkt, tjänst, metod och maskin utifrån kundnytta.

3. Presentation
Skapa referenshistorier, broschyrer, filmer mm.

4. Kundregister
Skapa kundregister med viktiga uppgifter om befintliga och potentiella kunder.

5. Grenarna – kanalerna
Nu är det dags att arbeta med kanalerna och sätta in paketerad text med bilder, filmer mm.

6. Kunder
Om ni utför stegen ovan i rätt ordning kommer ni att sälja mer och få kunderna att återkomma.