Säljpärm vid personlig försäljning

En säljpärm är säljarens bibel och säljarens stöd i vardagen. Innehållet i en säljpärm kan
variera en hel del och nedan ses ett förslag på innehåll via ett sk säljpärmsregister eller
säljpärmsinnehåll. Säljpärmen kan med fördel användas som stöd vid framtagning av
olika säljmaterial och ger en bra struktur för säljare men även för företagsledning mfl.

Säljpärmsregister-20SEP2016