PM matrisen

PM matrisen eller produkt- och marknadsmatrisen med Ansoff (tillväxtstrategi)

PM matrisen utgör grunden vid den strategiska genomlysningen. Vi sorterar upp produkter och tjänster och definierar marknader eller kundgrupper enligt omsättning och lönsamhet. Helt enkelt bestämmer vi sortimentet och till vilka ni vill sälja.

Det låter kanske enkelt men det är viktigt för att ni ska lyckas med er affärsutveckling. Det hjälper er att identifiera era kunder och är grunden till hur ni planerar er marknadsföring och ökar er försäljning.

Lodrätt under – produkter och tjänster – anger vi ert produkt och tjänsteutbud i grupper, alternativt enskilda produkter och tjänster.

Vågrätt under – marknader – anger vi era respektive marknader och/eller större kunder

I gröna celler, skriver vi in dagens omsättning eller förväntad omsättning (alternativt TB1)

I gul, blå och röd cell, enligt Ansoff, tänker vi igenom vad det innebär för ert företag och sätter in förväntade omsättningssiffror (alternativt TB1-siffror).

Klicka på nedan bild, för att få en högupplöst version.

93-PM-matrisen-7-JAN-2013