Hållbar Affärsutveckling

Hållbar affärsutveckling eller cirkulär affärsutveckling innehåller metoden praktisk affärsutveckling.
Metoden appliceras under Punkt 6. Marknadsföring & Försäljning.

Via en workshop, inventeras vad man erbjuder och kan erbjuda kunderna i framtiden sk Paketering.
I workshopen utvärderas företagets produkt- och tjänsteerbjudanden med avseende på kundvärde
och vi identifierar även potentiella framtida kunderbjudanden som ökar kundnyttan.

Genom hållbar affärsutveckling kommer företaget att synliggöra sina respektive erbjudandens
kundnytta, inklusive miljöpåverkan, på ett tydligt sätt vilket kommer att generera ökad försäljning
samt ökad lönsamhet. Helt enkelt Hållbart Företagande!

Läs mer här om Hållbar Affärsutveckling