Framtidsplan / Affärsutvecklingsplan

Framtidsplanen (eller affärsutvecklingsplanen) är en konkret aktivitetsplan, som talar om vad som ska göras, när det ska göras och vem som ska göra det. Planen är ett utmärkt verktyg i vardagen som ser till att det som ska göras faktiskt blir gjort.

Vitendo Affärsutveckling hjälper er att utarbeta framtidsplanen/affärsutvecklingsplanen. Tjänsten förutsätter att ni har gått igenom varje steg: strategisk genomlysning, paketering och presentationer, sälj- och marknadsföringskanaler samt kundvård.

I framtidsplanen/affärsutvecklingsplanen planeras alltså alla aktiviteter inom dessa områden in. Ni får svart på vitt vilka säljbesök som ska göras, av vem och när; vilka kundaktiviteter som ska göras, av vem och när; vilka kommunikationsinsatser som ska göras, av vem och när och så vidare. Konkret, enkelt och mycket effektivt för att få alla att agera.