Framtidsplan / Affärsutvecklingsplan

Framtidsplanen (eller affärsutvecklingsplanen) är en konkret aktivitetsplan, som talar om vad som ska göras, när det ska göras och vem som ska göra det. Planen är ett utmärkt verktyg i vardagen som ser till att det som ska göras faktiskt blir gjort.

Vitendo Affärsutveckling hjälper er att utarbeta framtidsplanen/affärsutvecklingsplanen. Tjänsten förutsätter att ni har gått igenom varje steg: strategisk genomlysning, paketering och presentationer, sälj- och marknadsföringskanaler samt kundvård.

I framtidsplanen/affärsutvecklingsplanen planeras alltså alla aktiviteter inom dessa områden in. Ni får svart på vitt vilka säljbesök som ska göras, av vem och när; vilka kundaktiviteter som ska göras, av vem och när; vilka kommunikationsinsatser som ska göras, av vem och när och så vidare. Konkret, enkelt och mycket effektivt för att få alla att agera.

Vitendo Affärsutveckling hjälper er att utarbeta affärsutvecklingsplanen efter era förutsättningar. Se mer under Våra tjänster.

I affärsutvecklingsplanen planeras alla aktiviteter och gör även hela resan synlig för ert företag.