11 månaders affärsutvecklings-uppdrag nu klart med LW Balsta

LW-balsta

Resan LW Balsta började med att Robert, VD på
LW Balsta, satte målet att gå från 14 miljoner
i omsättning till en omsättning på drygt 20 miljoner
på några år. Detta ska ske med bibehållen
lönsamhet.

Tiden som tagits i anspråk är cirka fyra dagar per månad. Innan arbetet började sökte vi och
beviljades igångsättningstillstånd,  konsultcheck från Länsstyrelsen.

Nedan beskrivs arbetet som genomförts under 11 månader.

1. Skapade samsyn marknad och försäljning.

2. Satte upp mål (Diskuterade igenom dagens mål samt satte nya mål, såg över dagens strategi mm.)

3. Strategisk genomlysning – Via produkt- och marknadsmatrisen (PM-matrisen) sorterades produkter
och tjänster upp. Marknader och kundgrupper definierades. Helt enkelt: sortimentet bestämdes och
de man vill sälja till valdes ut.

4. Kundregister – Vi skapade ett kundregister som innehåller både befintliga och potentiella kunder.

5. Kontaktpersoner från kundregistret valdes ut och deras kontaktuppgifter noterades.

6. Paketering – Vi beskrev företaget, dess produkter och tjänster med syfte att skapa bastexter/
produktblad. Workshop med innehållet från PM-matrisen.  (se mer under produktblad)

7. Strategimöte med personalen. Vi stämde av med personalen att det vi tagit fram är rätt väg att gå.
Detta för att skapa förankring och samsyn.

8. Prissättning. Vi såg över prissättningen för företagets produkter och tjänster.

9. Framtagning av filmer och bilder. Vi filmade och tog bilder på företagets tillverkning, samt
dokumenterade kundnyttan med företagets produkter och tjänster.

10. Presentationer. Presentationer skapades av filmerna och bilderna tillsammans med bastexter.

11. Produktblad. Vi prioriterade vilket säljmaterial som skulle tas fram vad avser produktblad
med design och bastexter, broschyr, offertmapp och så vidare. Slutligen producerades dessa
enligt prioriteringen.

12. Personlig försäljning
– Vi skapade ett bokningsmanus så att den som ringer upp vet vad som ska sägas under det
första samtalet med kunden.
– En mall med frågor som man kan välja från under kundbesöket.
– Besöksrapport
– Företagspresentation
– En säljpärm innehållande säljredskap arbetades fram.

13. Prioritering. Vi plockade ut de viktigaste företagen att besöka enligt kundregistret och
bokade kundbesök med dem. Viktigt att göra sambesök. Robert gjorde kundbesök kontinuerligt
under våren och sommaren 2013.

14. Sociala medier. Konton på flera sociala medier skapades för LW Balsta.

15. Fylla sociala medier med innehåll. Paketerade texter, filmer och bilder lades in på de olika
kontona man skapat.
LW Balsta på YouTube
LW Balsta på LinkedIn

16. Ny hemsida med de nya texterna och övrigt material. Här lades texterna in på rätt sätt för att
uppnå bra placering hos sökmotorerna.  Se LW Balsta hemsida

17. Val av övriga kanaler och fortsatt arbete med marknadsföring och försäljning. En aktivitetsplan
skapades för hur man ska använda övriga kanaler som till exempel redaktionell text (pressreleaser),
mässor, annonser, DR, radio med mera. Även lansering av ny butik och så vidare.

18. Rutiner för hur man ska hantera webbsida och sociala medier utarbetades.

Mer om LW Balsta