LW Balsta

Uppdraget består av assistans vid färdigställande av strategiskt och operativt arbete med fokus på paketering, marknad & försäljning för att utveckla LW Balsta. Metoden som används benämns –  Vitendometoden
Arbetet kommer att genomföras under ca ett år.

 

Fakta om LW Balsta:
LW Balsta tillverkar maskiner främst för träindustrin.

Bolaget som är familjeägt med 12 anställda, startades
1989 och omsätter 14 miljoner kronor.

» www.lwbalsta.se

Uppdraget klart och information ses påLW Balsta klart uppdrag!