FTG Forest

Uppdraget bestod av en workshop med benämningen – Stöd till marknadsstrategiskt arbete. Workshopen innebar att utbilda anställda i utformningen av det marknadsstrategiska arbetet.
Ex. PM-matrisen, paketering, sociala medier mm.

 

Fakta om FTG Forest:
FTG Forest eller Forest Technology Group är marknadsledande för
skogsvagnar i Skandinavien.

FTG har tre varumärken, Mowi, Moheda och V-kran.

» www.ftgforest.com