E. Råbom Produkt

Uppdraget för E. Råbom Produkt var att under
en dag arbeta  fram en  handlingsplan vad avser
affärsutveckling, marknadsföring och försäljning.
Vi utgick från Vitendometoden och det
s.k. Kunskapsträdet.  Namnet på insatsen
var – Strategidag.

 

Fakta om E. Råbom Produkt AB:
E. Råbom Produkt AB ligger i Bergsjö, Hälsingland och erbjuder fyra produktområden
– Golvvärme (via Gränsfors Golvvärme)
– Skylthållare av aluminium för registreringsskyltar
– Lego – Svetsning
– Byggsmide/ svetsning – reparationer

» www.lika.se
» www.gransfors.nu