JTB Stålslipning

Utvecklingsinsats marknadsföring och försäljning – JTB Stålslipningjtb-stalslipning-ab.
Vi börjar från grunden genom att identifiera marknad och produkter för
att sedan övergå till mer handfasta åtgärder som kommer att hjälpa
JTB Stålslipning till ökad försäljning. Områden som omfattas är bl.a.
paketering, personlig försäljning, sociala medier mm. Arbetet pågår
under tidsperioden november 2013 till och med december 2013.

Nedan beskrivs utvecklingsinsatsen:

1.  Skapa samsyn marknad & försäljning.

2.  Sätta mål

3.  Strategisk genomlysning – produkt- & marknadsmatrisen.

4.  S.W.O.T analys görs på PM-matrisen med Ansoff tillväxtstrategi.

5.  Kundregister – Vi skapar ett kundregister

6.  Vi väljer ut kontaktpersoner från kundregistret.

7.  Paketering – Vi beskriver företaget, dess produkter och tjänster utifrån kundnytta

8.  Strategimöte med personalen.

9.  Success stories

10.Prissättning.

11.Framtagning av filmer och bilder.

12.Presentationer.

13.Produktblad.

14.Översättning

15.Personlig försäljning

16.Prioritering. Vi plockar ut de viktigaste företagen att besöka enligt kundregistret.

17.Sociala medier.

18.Skapa innehåll på sociala medier.

19.Uppdatering av hemsida.

20.Microsajter

21.Se över övriga kanaler.

22.Vi skapar rutiner för hur man ska hantera webbsida och sociala medier.

23.Slutligen tar vi fram en aktivitetslista.

Fakta om JTB Stålslipning:
JTB Stålslipning som ligger i Söderhamn har som specialitet att effektivt slipa
stora detaljer till verkstadsindustrin. En av deras slipmaskiner har en slipspindel
på hela 125 hästkrafter som slipar ämnen med så stora mått som 2 500 mm x 700 mm.

» www.jtbstalslipning.se

Utvecklingsinsatsen klar och information ses påJTB Stålslipning klart uppdrag!