Referenser / Paketering

Nedan följer ett antal referensföretag, där Paketering har utförts som en del av affärsutvecklingen:

Ramirent, ett av Sveriges och Europas största maskinuthyrningsföretag har länge haft ett tydligt sortiment vad avser maskiner (produkter). Efter en workshop i Umeå med de svenska produktcheferna sattes tjänsteinnehållet som tidigare benämnts mervärde. Ramirent landade i ca 100 tjänster som man erbjuder kunderna.

Se de 100 tjänsterna 

BRUKS är ett internationellt verkstadsföretag som tillverkar maskiner för träindustrin.
För att tydliggöra BRUKS eftermarknad utfördes en paketering av reservdelar och service dvs  av produkter och tjänster.

Se förebyggande- och avhjälpande underhåll

LW Balsta tillverkar maskiner främst för träindustrin. De hade ett otydligt erbjudande varför en paketering av produkter, tjänster, metoder och maskiner utfördes. Vi landade i 50 enskilda produkter, tjänster, metoder och maskiner som beskrevs via produktblad och filmer mm.
Nämnas kan att i gruppen Hanteringsutrustning finns 10 produkter.

Se LW Balstas sortiment

Bergman Plast är en legotillverkare som bl.a. arbetar med strängsprutning, extrudering och formsprutning av olika plastdetaljer. De behövde göra en inventering av sina erbjudanden för att tydliggöra dessa mot kunderna.

Vi landade i följande grupper:
– Plastprofiler
– Rör och slang
– Överplastning
– Tråd och linor
– Flöten
– Tjänster
– Metoder
– Företaget Bergman Plast

Se exempel på SEO skriven bastext

Flygstaden ligger i Söderhamn, Hälsingland, ca 8 mil norr om Gävle. Flygstaden erbjuder en företagspark, bostäder, uppställnings ytor, parkeringsplatser och en stor bredd av olika lokaler. Tidigare fanns Hälsinge flygflottilj, F15 på samma plats. Vi paketerade deras erbjudande:

– Boende
– Restaurang
– Aktiviteter och upplevelser
– Flygfält
– Uppställnings- och garageplatser
– Konferens
– Företagspark
– Lokaler
– Företaget Flygstaden

Se exempel på SEO skriven bastext

Blomquist Rör är det ledande företaget i Hälsingland när det gäller värme, kyla och ventilation, de levererar till företag, privatpersoner och offentlig verksamhet. De hade behov av att tydliggöra sitt sortiment för att nå kunder främst via Internet. En paketering genomfördes:

– Affärsområde Värme
– Service och underhåll, område värme
– Värmesystem
– Värmepumpar
– Fastbränsleanläggning/ Biobränsle
– Solfångare och solceller
– Vattensystem och brunnsborrning
– Affärsområde Kyla
– Service och underhåll, område kyla
– Kylsystem
– Affärsområde Ventilation
– Service och underhåll, område ventilation
– Ventilationssystem
– Företaget Blomquist Rör

Se exempel på SEO skriven bastext

Mellansvenska Handelskammaren grundades 1907 och dess kärnkompetens är att utveckla och underlätta  handel, såväl nationellt som internationellt. De har genomfört en inventering av sitt erbjudande och satt sitt sortiment via paketering enligt som följer:

– Internationella affärer
– Affärsnätverk
– Näringslivsklimat
– Infrastruktur i Gävleborg och Dalarna
– Betrodd tredje part
– Affärsutveckling
– Medlemsförmåner
– Styrelseutbildning
– Företaget Mellansvenska Handelskammaren 

JTB Stålslipning är en mekanisk verkstad och legotillverkare i Söderhamn. De har i över trettio år bl.a. slipat ämnen åt industrin. JTB Stålslipning behövde tydliggöra sina olika erbjudanden via en paketering. Se deras sortiment enligt nedan.

Produkter
Motstål
Kedjestyrning
Slipade ämnen
Reserv- och slitdelar
Fixturer
Knivar och hålskivor
Flisledare

Maskiner
Planslipmaskin
Bäddfräsmaskin
Arborrverk
Horisontal palettmaskin
Vertikala fleroperationsmaskiner
Lasermärkningsmaskin

Tjänster
Rådgivning och projektering
Konstruktion
Maskinsimulering
Prototyp framtagning
Provkörning
Verktygsoptimering
Mätprotokoll
Inköp
Lagerhållning
CE märkning
Optimering av reserv- och slitdelar
Transporter