Nyckeln till framgång med konsulter

Hur många gånger har vi blivit utbildade för att sedan åka hem och jobbat precis som tidigare?
I bästa fall applicerar man någon procent från det nya.

Har personligen utbildat väldigt många företag under ca 5 års tid i hur man ska arbeta professionellt
med försäljning med basen från en effektiv paketering. Metoden har namnet Praktisk Affärsutveckling.
I princip alla har varit nöjda med utbildningen/ föreläsningen inklusive ett par efterföljande workshops
där vi steg för steg gått igenom resan man måste göra. Tyvärr fullföljer dock väldigt få att arbeta med
metoden till mål.

Varför?

Jo, sannolikt p.g.a. att den drivande personen d.v.s. konsulten (jag i detta fall) förvinner och man måste
själv (ofta som VD) driva processen vidare vilket man inte mäktar med.

Nyckeln till framgång med konsulter ligger i att hålla trycket och skapa kontinuitet. I den bästa av
världar borde konsulten finnas kvar till 100 % i den utbildade organisationen ett antal år för att driva
förändringen och skapa skillnad.

Alternativet är att finna den befintliga personen i organisationen som brinner för denna förändring
och tar över taktpinnen när konsulten försvinner.

Detta låter så självklart men är verkligen inte det.

Jag arbetar sedan 5 månader hos LRF Konsult där jag nu applicerar metoden Praktisk Affärsutveckling,
med skillnaden att jag finns kvar efter utbildningen/ föreläsningen och tillsammans med två egna
kontor arbetar fram material för att effektivt arbeta med personlig försäljning.

Viktigt är att man finns i en dynamisk och öppen arbetsmiljö och i mitt fall har jag haft en väldig tur i
att just hamna hos Bollnäs och Edsbyn med dess medarbetare, som är ruggigt kunniga och har ett fint
och öppet arbetsklimat!

Har Vitendo vilande och lägger nu allt krut på LRF Konsult för att skapa en varaktig förändring!

Återkommer om hur det går.