Referens och rekommendation Femade Ledarutveckling AB

”Har under hösten haft möjligheten att arbeta tillsammans med Mikael och stegen
inom Praktisk Affärsutveckling. Mikael har med hög energi 
och prestigelöshet lotsat
mig igenom en utvecklande tankeprocess där 
jag fått möjlighet att utforma mitt
företagskoncept med tjänster och 
erbjudande från ax till limpa med det konkreta
resultatet, ett
försäljningsmaterial att nyttja i det operativa säljarbetet. Som
företagare inom ledarutveckling och kompetensförsörjning har 
det varit mycket
värdefullt att hitta kärnan och det unika med mitt 
bolag, Femade Ledarutveckling.
Rekommenderar varmt Mikael och hans företag Vitendo.

Linda Bernhardsson
Ägare Femade Ledarutveckling AB”

Se företaget Femade Ledarutveckling