Omvandla mervärden (kostnader) till tjänster (intäkter)

Det kan hända att ekonomerna i ett företag tycker att man ska ta bort alla mervärden eftersom de på papperet endast genererar kostnader. Istället för att göra detta misstag, kan lösningen vara att  arbetar smartare med sin affärsutveckling och omvandla mervärdena (kostnaderna) till att bli tjänster (intäkter).

Hur gör man detta ?

Jo, man måste kartlägga alla mervärden man har idag och sedan dokumentera dessa i produktblad så kallad paketering och slutligen prissätta tjänsterna.

Kan låta självklart och enkelt men tyvärr saknas detta i många företag.

Två viktiga fördelar är:
– Kunderna ser och förstår värdet av respektive tjänst
– Kunderna blir beredda att betala när mervärden omvandlas till en tydlig tjänst