Få regionalt bidrag till företagsutveckling

Sök konsultcheck hos Länsstyrelsen i Gävleborg. Konsultchecken innebär att du kan få stöd med upp till halva kostnaden vid köp av externa konsulttjänster för att arbeta med företagsutveckling / affärsutveckling. Taket för konsultchecken är högst 150 000 kronor i bidrag.  Se broschyr hos Länsstyrelsen.