Säljpärmsregister till säljpärm

Ett sk säljpärmsregister eller säljpärmsinnehåll kan användas som stöd vid framtagning
av material samt ger en bra struktur för säljare som företagsledning mfl.

Säljpärmsregister-20SEP2016