Föreläsning i Praktisk affärsutveckling inklusive gemensam workshop

Föreläsning i Praktisk affärsutveckling inklusive gemensam workshop för ca 30 företag i Mora.
– ALMI GävleDalas mentorprogram

Kvällen bestod av:

Del 1. En föreläsning på drygt en timme i Praktisk Affärsutveckling som konkret visar stegen du bör göra som företag för att öka din försäljning och lönsamhet. Metoden kopplar ihop den gamla marknadsföringen med den nya marknadsföringen. Föreläsningen avslutades med en steg för steg guide i praktisk affärsutveckling komplett med instruktioner per steg.

Del 2. Gemensam workshop. Ett företag bland deltagarna valdes ut för en minipaketeringsworkshop. Alla deltagare dvs adepter som mentorer deltog gemensamt i workshopen. Det valda företaget fick hjälp med att sätta sitt sortiment/ erbjudande samt guidning hur man skriver SEO bastexter för Webb och produktblad mm.  Under tiden som samtliga adepter som mentorer hjälpte till att affärsutveckla det valda företaget applicerade man samma metod på sina respektive företag. Del 2 tog ca en timme.

 

Feedback från en av deltagarna:
Vill bara tacka för en fantastisk kväll. Sällan under mina 50 år som företagare har jag mött en så konkret o ärlig konsult o föreläsare. Verkligen praktisk affärsutveckling i ordets rätta bemärkelse. Förmedla gärna mitt tack till honom.