När fungerar det?

Över 20 år har Vitendo arbetat med ett stort antal företag inom vitt skilda branscher och verksamhetsområden, från industriföretag till konsultverksamheter. Våra erfarenheter visar att oavsett storlek eller verksamhetsområde, om ni säljer skogsmaskiner, ekonomitjänster eller hälsoprodukter, är grundprocessen densamma för att hitta ett effektivt arbetssätt och bli framgångsrik i sitt marknadsföringsarbete.

För att på ett konkret sätt visa hur arbetet med att identifiera, paketera och beskriva olika styrkor hos ett företag kan gå till, har vi arbetat fram ett exempel, baserat på ett fiktivt företag som vi valt att kalla ”Sunda Vanor”. I exemplet kan ni följa processen samt se hur arbetet sedan kan användas i form av olika sälj- och marknadsföringsaktiviteter.

Se resan från start till mål i ett konkret exempel »