Vad erbjuder just ni?

När man driver en verksamhet är det lätt att bli hemmablind med risken att missa värdefulla erbjudanden som faktiskt skapar stort värde för kunderna. Kanske ger man sina kunder en personlig och nära kundrelation? Eller kanske resulterar just era produkter eller tjänster i avsevärd tidsbesparing och ökad lönsamhet för era kunder? Att identifi­era, sätta ord på och paketera sina styrkor och erbjudanden är en av de viktigaste delarna i att lägga grunden för en effektiv marknadsföring.

Workshops

För att hitta unika erbjudanden och fördelar hos ett företag arbetar vi med workshops, där representanter och nyckelpersoner från olika avdelningar deltar. Vi vrider och vänder på produkter, tjänster och vilken kundnytta de skapar för kunden. Vi har genomfört workshops hos ett stort antal företag och vet hur de ska genomföras och vilka frågor som ska ställas för att få ut så mycket som möjligt. Inte sällan är deltagarna själva förvånade över hur mycket de faktiskt har att erbjuda. Alla erbjudanden och fördelar skrivs upp, varefter en prioritering genomförs för att bestämma vilka områden som hänger ihop, vilka företaget bör fokusera på i första hand och hur de ska paketeras.

Intelligenta texter

När de prioriterade områdena identifierats gäller det att på ett tydligt och attraktivt sätt beskriva dem i text genom det vi valt att kalla intelligenta texter. Vi skapar ett produktblad för varje prioriterat område där kundnyttan beskrivs på ett tydligt och attraktivt sätt samtidigt som de sökordsoptimeras för webben. När texterna väl har skapats finns de som en bas som kan användas på olika sätt i allt från annonser och broschyrer till inlägg i sociala medier och på webben. På så sätt sparas mycket tid i det löpande marknadsföringsarbetet då ni inte behöver fundera över vad som ska skrivas varje gång samtidigt som en ni alltid får en röd tråd och i er marknadsföring och en tydlighet inom företaget om vad som är viktigt att kommunicera till kunderna.

Läs mer om hur vi kan affärsutveckla er verksamhet »