Varför Vitendo Affärsutveckling?

Bergman Plast är en pionjär inom tillverkning av plastprodukter. Redan 1955 startade de produktionen av flöten till fiskenät. Uppdraget Bergmanplast, från worhshop till kundordrar har genererat faktiska kundordrar! Referens VD Sven-Olov Bergman på 0652-200 47 JTB Stålslipning, från paketering till säljpärm, LinkedIn och YouTube! JTB-Stålslipning Referens VD Tony Fallgren på 0270-174 00 LW Balsta visar […]

Utbildning i Paketering och att göra rätt sak i rätt tid!

Paketering hjälper dig öka lönsamheten genom att vässa utbudet och det fungerar oavsett om verksamheten går bra eller dåligt. Ett exempel är att omvandla mervärden till tjänster och ta betalt för dessa. Många företag skänker bort tjänster utan att vare sig synliggöra dem mot kunderna eller ta betalt för dem. Här finns alltså en dold […]

Affärsutvecklingsinsats med paketering, nu klart med JTB Stålslipning

Under två månader arbetade vi intensivt enligt modellen 23 steg. Vi skapade samsyn marknad och försäljning samt diskuterade mål och strategi via PM- matrisen. Ett kundregister togs fram med befintliga som potentiella kunder. Största tiden lade vi på paketeringen (delar av resultatet vad avser paketering ses nedan). Vi hade även ett strategimöte med personalen som var uppskattat. Vi tog fram bilder, filmer, produktblad och presentationer som […]

Rätt genomförd Paketering för Ramirent, BRUKS, Mellansvenska Handelskammaren mfl

Den stora utmaningen i affärsutveckling är ofta den sk Paketeringen dvs att sätta sortiment eller erbjudande samt att beskriva respektive produkt, tjänst, metod eller maskin utifrån kundnytta. Det är enkelt förklarat en inventering av kompetens och kunskap tillsammans med produkter och maskiner. Se konkreta exempel – Paketering – Ramirent, BRUKS m.fl.      

11 månaders affärsutvecklings-uppdrag nu klart med LW Balsta

Resan LW Balsta började med att Robert, VD på LW Balsta, satte målet att gå från 14 miljoner i omsättning till en omsättning på drygt 20 miljoner på några år. Detta ska ske med bibehållen lönsamhet. Tiden som tagits i anspråk är cirka fyra dagar per månad. Innan arbetet började sökte vi och beviljades igångsättningstillstånd,  konsultcheck från Länsstyrelsen. Nedan beskrivs arbetet […]

Blomquist Rör nu på YouTube, LinkedIn, Facebook och Flickr!

Uppdraget Blomquist Rör är nu klart! Uppdraget bestod av att beskriva företagets produkter & tjänster för att  tydliggöra bolagets erbjudande utifrån kundnytta (paketering). Texterna togs fram i samarbete med Berglunds Grafiska. Vi har även skapat konton på sociala medier där vi lagt in de paketerade texterna med nya bilder och filmer. Ny hemsida har lanserats med de nya texterna och leverantör var Hemsida Direkt. […]

LW-Balsta på YouTube och LinkedIn

LW-Balsta med produkter och tjänster på YouTube – LW-Balsta på YouTube LW-Balsta med produkter och tjänster på LinkedIn – LW-Balsta på LinkedIn Samtliga produkter och tjänster, paketerade och beskrivna via bastexter. Mer om LW-Balsta

Hur du blir din egen produktchef!

Hur du får ditt företag att öka sin försäljning! * Strategi (PM-matrisen) * Paketering av produkter, tjänster och metoder * Arbeta med rätt sak i rätt ordning * Sociala medier * Personlig försäljning Arrangörer: Söderhamns kommun och Mellansvenska Handelskammaren Torsdag den 18 april 2013 klockan 11.30 Anmälan senast den 15 april till: www.soderhamn.se/lunchseminarium

Företagare i Nordanstig på lunchseminarium

Nordanstigs kommun och Mellansvenska Handelskammaren arrangerade ett lunchseminarium i Bergsjö, mars 2013. Temat var, Gör det själv — bli din egen Marknads- och Försäljningschef!